Forbrukerrådet

Hovedkontor i Oslo og 10 regionkontor, ca. 130 ansatte.

EOS-utvalget

Stortingets kontrollutvalg.

Barneombudet

Norsk Filminstitutt

Flere avdelinger underlagt samme telefoniløsning

Statens Finansfond

Marienlyst Skole

IP LDK 300 telefonsystem med trådløs DECT telefoni med dekkning av hele skole omeråde

Bøler Skole

iPECS 300 IP system med blant annet fiberforbindelse mellom flere bygg

Likestillings- og diskrimineringsombudet

iPECS 300 IP system med blant annet trådløst DECT telefoni

Nasjonal sikkerhetsmyndighet