Telefonsystemer AS


Telefonsystemer AS ble etablert i 1993 og er en av Norges største private forhandlere av kommunikasjonsløsninger.Vi har fulgt utviklingen i mer enn 20 år innen telefoni og datakommunikasjon.
Mobilkommuniasjon og IP telefoni er dagens trend hvor samtale og data hånderes i den samme enheten.

Som leverandør av IP telefoni/ Skype for Business, mobil og bredbånd innehar vi nødvendig kompetanse
sammen med våre leverandører.

Les gjerne mer om våre leverndører på våre hjemmesider.


Som autorisert tele- og datainstallatør innehar vi de nødvendig autorisasjoner av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Her kan du kontrollere hvilke bedrifter som har nødvendig autorisasjon: NKOM