IP telefoni

IP telefoni fra LG-Ericsson

iPECS er et 100 % IP basert telefonsystem som gir en uvanlig stor fleksibilitet.
For firmaer med avdelinger i inn og utland blir det som ett telefonsystem med fri trafikk i mellom.

iPECS systemet bygges opp rundt en hovedserver som er selve hjertet i systemet.

Systemet bygges så opp med IP moduler for blant annet telefoni, trådløst DECT systemer, analoge internlinjer, voicemail og konferanse løsninger. IP modulene plasseres der det er mest hensiktsmessig slik at avdelinger og telefonlinjer i inn og utland blir en naturlig del av en helhetlig løsning. Samtaler mellom avdelinger er gratis og man får et sentralisert sentralbord for hele organisasjonen.

Les mer om iPECS systemene:
Brosjyre
IP apparatene

Les også om kommunikasjon og sikkerhet

Mer om IP telefoni fra LG-Ericsson på leverandørens hjemmeside.