Personvernerklæring for Telefonsystemer AS


Behandlingsansvarlig
Daglig leder er på vegne av Telefonsystemer AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende opplysninger om våre bedriftskunder:
- Firmanavn, organisasjonsnummer, adresse, telefonnummer og e-post.
   Vårt regnskapssystem henter denne informasjonen fra Brønnøysund registrene.
- Vi lagrer også kontonummer for betaling av innkommende fakturaer fra våre leverandører.

I tillegg lagres de personopplysninger som opplyses oss i forbindelse med ordre og bestillinger.
Personopplysninger som lagres er begrenset til å inneholde:
- Navn
- Telefonnummer
- E-post
- Stilling
I tillegg lagres kjøps-, ordre- og tilbudshistorikk.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser med din bedrift.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg/ dere informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kundeforhold.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen.
Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a).
Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.
Vi bruker ikke informasjonskapsler/cookies på våre nettsider.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet hvis behandling er i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
I forbindelse med service og garanti kan nødvendige opplysninger utleveres våre leverandører og samarbeidspartnere.

Våre leverandører og samarbeidspartnere som kan berøre lagring av personopplysninger
- Tripletex (web-basert ordre og regnskapssystem)
- Broadnet AS
- Phonect AS
- Tektrakom AS
- Micronet AS
- Aviny AS
- De Lage Landen Finans AS
- Posten Norge AS
- Revisorkollegiet AS
- Telsys AS
- Licencia Telecom AB (Sverige)

Trafikkdata i ett telefonsystem (PBX)
For de av våre kunder som har et telefonsystem levert av oss.

På hvert enkelt telefonapparat lagres en samtale-logg for innkommende, utgående og tapte anrop,
på samme måte som det vi er vant til på en mobiltelefon i dag. Forskjellen til en mobiltelefon er at det er ingen tastelås eller sperre på det enkelte telefonapparat for å kunne avlese dette.

I tillegg kan telefonsystemt lagre trafikk-informasjon om alle innkommende og utgående samtaler for alle brukere,
samt en oppsummering og statistikk for antall samtaler og svar-frekvens på hver bruker.
- Denne tjenesten er som standard avslått for alle kunder.

Tjenesten kan aktiveres for de bedrifter som spesifikt bestiller dette, forutsatt at de tegner en
databehandleravtale med oss hvor bruken av disse data er tydelig informert de ansatte som berøres av dette.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

support@telefonsystemer.no

Telefonsystemer AS
Enebakkveien 304
1188 Oslo