Datastøttet telefoni

Problem med å finne den ansatte eller ønske om automatisk oppslag av innringende kunde?

Computer Telephony (CT) er teknikken som effektivisere din bedrifts samtale- og informasjonsflyt.
Enkelt sagt, man knytter telefonsystemet, telefoner, talepost og datamaskiner sammen i et felles løsning.
CT-løsningene innebærer at du kan tilby dine kunder en raskere og mer korrekt service.
Kundetjenestefunksjonen effektiviseres, personalets arbeid forenkles og kundeservicen forbedres.
Dessuten fører effektiviseringen till kostnadsbesparelser.

PC ekspedient
Sentralbordklienten får oversikt over innkommende samtaler, henvisninger og fravær for de ansatte.
Innkommende samtaler kan identifiseres med oppslag fra ekstern database, CRM-program/Outlook/ODBC e.l.
Sentralbordet kan sette henvisninger direkte på brukeren. Programmet viser ubesvarte samtaler i kø,
samt hvem som er inn/utmeldt av gruppen. E-post og/eller sms kan sendes til brukeren,
der telefonnummeret til innringende kunde limes automatisk inn.
Dette gir sentralbordet full kontroll over trafikken.

Dialer
Dialler er utmerket for ansatte for oppslag på innkommende anrop eller utrigning fra ekstern database,
f. eks ett CRM-program/Outlook/ODBC e.l. Det er også mulig å ringe ut gjennom å klikke på kundekortet.
Dialer kan også benyttes mot et hvilket som helst kjent program, (dog ikke DOS/AS400), der du kan ringe
til det telefonnummeret som er synlig, kun gjennom å markere nummeret på skjermen, og trykke på en tast.

ACD Monitor
Program som gjør at alle i nettverket kan se hvor mange ubesvarte samtaler som står i kø,
samt hvem som er inn og utmeldt av gruppen. Finnes i 2 versjoner, en for brukerne og en for
supervisor. Supervisor kan også melde brukere/apparater inn og ut av gruppen ved behov. Visningen av
samtaler i kø, skjer enten via et mini-ikon ved siden av klokken eller et stort vindu som dekker hele skjermen.

SMS-Sender®
Med SMS-Sender® kan alle sende SMS fra sin pc. Man slipper trykkingen på sin egen mobiltelefon, da
alt gjøres fra PC-tastaturet. Alle på kontoret sender gjennom et SMS-modem som er satt opp i nettverket.

PBXstatistix®
Lagrer og bearbeider data om all teletrafikk som passerer sentralen.
Informasjonen kan analyseres både i detalj og i sin helhet.
Informasjonen kan deretter brukes for debitering internt/eksternt eller som beslutningsunderlag for bedre personalplanlegging osv.