Datanettverk

GIGADOR NETTVERK MED 15 ÅRS GARANTI PÅ FULL HASTIGHET.
Et nettverk er et nettverk, sier du... Feil, sier vi...
Et nettverk er mer enn kabelen fra pc-en til datarommet.
På veien finnes nettverkskort, patchekabler, kabelen i veggen, hubber/switcher, og annen nettverkselektronikk.
Alle disse komponentene er følsomme for støy, o.l. som enten med en gang, eller over tid, vil forstyrre og
senke hastigheten på nettet.

Vi er sertifiserte til å legge datanettverk etter både kategori 5-, 5E-, 6-, "7-", og ECS - spesifikasjonen.
Dette gjør oss til en trygg leverandør for ditt nettverk, da vi både er godkjente til å legge nettverket slik det
skal legges, og at vi kan levere det meste av det du trenger til nettverket, til en fornuftig pris, i forhold til resten av markedet.

Alle vet at man må bruke en autorisert elektriker når el-arbeid skal utføres, men ikke alle er klar over at det er de samme krav til autorisert installatør som gjelder for datakabling. Det er netteier som står ansvarlig for at arbeidet er utført av en autorisert installatør. NB! Ikke alle elektroinstallatører har denne autorisasjonen så du bør sjekke om din leverandør er autorisert hos Post- og teletilsynet.


Vi legger både Ethernet kabel og fiber nettverk.

Gigador Ethernet: Vår "top-of-the-line" "kategori 7" kabel.
Vi følger ECS-standarden og kan derfor, ved sertifisering av det opplagte nettverket,
gi en 15-års garanti på hastighet og karakterstikk på nettverket.
Vi leverer patchekabler, veggkontakter og droppkabler til Gigador nettverket, så du får et ferdig nettverk,
med hastighetsgaranti. Kabelen vi benytter garanterer produsenten til hastigheter opptil 600 MHz,
og den er derfor også fremtidsrettet, med tanke på nye protokoller, og hastigheter.
Denne kabelen er også mye mindre følsom for støy, enn kategori 5-, 5E-, og 6-kabler, p.g.a. dens unike
oppbygging. Alle komponenter er tilpasset hverandre, og derfor reduseres også demping av signalet i
kontakter og tilkoblingspunkter.

Fiber:
En fiberoptisk kabel er totalt ufølsom for støy, og kan levere hastigheter som du ikke engang drømte om.
Den kan ikke tappes, på samme måten vanlig nettverkskabel kan slik at uvedkommende kan "lytte" på
nettverkstrafikken din, og er derfor totalt sikker.
Fiber LAN har også nå fått en akseptabel pris, og nærmer seg, og i noen tilfeller er lavere, enn
kategori 5 og 6 prisene.